Parolamı Unuttum
Lütfen mesajlarımızı yazarken yazım kurallarına uymaya ve Türkçemizi düzgün kullanmaya özen gösterelim.
Diğer Üflemeli Çalgılar (Kilitli Forum Kilitli Forum)
 Türkiye'nin Flüt Sitesi Flütçü.Net - Forum » Flüt » Diğer Üflemeli Çalgılar
Mesaj icon Konu: Çeşitli Üflemeli Çalgılar Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
zerrinmehmet
Flütçü
Flütçü
Simge

Kayıt Tarihi: 18.07.07
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 591
Alıntı zerrinmehmet Cevaplabullet Konu: Çeşitli Üflemeli Çalgılar
    Gönderim Zamanı: 14.08.07 Saat 10:38

  Bağlantıları Yalnızca Üyelerimiz Görebilir Lütfen Üye Olun Ya Da Üyelik Bilgilerinizle Giriş Yapın

PENNY LOW D WHISTLE

Origin/Vatanı : Ireland/İrlanda
Material/Malzeme : Brass/Prinç
Brand/Marka: Howard

Six-hole Irish traditional matt black finish brass wind instrument. Also made from nickel, good tuned in Low D. Mouthpiece made of black ABS. 6 delikli geleneksel mat siyah kaplama prinç İrlanda kavalı... Nikelden yapılmış modelleri de bulunur, tam alto Re akortlu, siyah ABS ağızlıklı...

PENNY WHISTLE MEZZO A

Origin/Vatanı : Ireland/İrlanda
Material/Malzeme : Nickel Alloy/Nikel Alaşım
Brand/Marka: Chieftain

Six-hole Irish Whistle made by Phil Hardy. Perfect tune, incredibly warm voice from the cold aestethic body. Same brand played by Tony Hinnigan in Titanic Soundtrack. Phil Hardy tarafından üretilmiş, altı delikli İrlanda kavalı. Estetik soğuk gövdeden çıkan inanılmaz sıcaklıktaki ses... Titanik film müziğinde Tony Hinnigan'ın kullandığı marka...

PENNY WHISTLE, TIN WHISTLE C

Origin/Vatanı : Ireland/İrlanda
Material/Malzeme : Tin/Teneke
Brand/Marka: Shaw

Six-hole Irish Tin Whistle. Perfect C tune, traditional conical shape, incredibly warm and breathy voice. Altı delikli İrlanda teneke kavalı. Geleneksel konik yapı, inanılmaz sıcaklıktaki rüzgarlı ses...

PENNY WHISTLE, TIN WHISTLE D

Origin/Vatanı : Ireland/İrlanda
Material/Malzeme : Brass/Prinç
Brand/Marka: Walton

Six-hole Irish traditional wind instrument with plastic mouthpiece. tuned D. Plastik ağızlıklı, 6 delikli geleneksel İrlanda kavalı... D sesine akortlu...

PENNY WHISTLE, TIN WHISTLE C,D,G

Origin/Vatanı : Ireland/İrlanda
Material/Malzeme : Nickel/Nikel
Brand/Marka: Generation

Six-hole Irish traditional wind instrument with plastic mouthpiece. Also made from brass, tuned (C,D,G). Plastik ağızlıklı, 6 delikli geleneksel İrlanda kavalı... Prinçten yapılmış modelleri de bulunur, akortlu (Do, Re, Sol)...

QUENA

Origin/Vatanı : Bolivia/Bolivya
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka : unknown / bilinmiyor

Six-hole ethnic wind instrument from Andes. Amerikan yerlilerinin altı delikli etnik üflemelisi.

BAMBOO FLUTE

Origin/Vatanı : Philipinnes/Filipinler
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka: standard

Seven-hole traditional asian bamboo flute. Similar mouthpiece with Suling and Dilli Kaval, not well tuned (C). 7 delikli geleneksel asya bambu kavalı... Suling ve Dilli Kaval benzeri ağzı bulunur. Akortu hassas değil (Do).

SULING

Origin/Vatanı : Indonesia/Endonezya
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

Six-hole ethnic bamboo flute, not tuned... Various types from 20cm to 30cm. Windy voice similar to shakuachi and kaval. 6 delikli etnik bambu flüt, akortsuz... 20cm - 30cm boyutlarda, şakuaçi ve kaval'ı andıran yanık sese sahip çalgı.

SULING LOW

Origin/Vatanı : Indonesia/Endonezya
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

Six-hole ethnic bamboo low flute, not tuned... It can be blown to voice similar to ney. 6 delikli etnik bambu bas flüt, akortsuz... Ney'i andıran yanık ses verecek şekilde çalınabilir.

BAMBOO FLUTE SMALL (SIDE BLOWN)

Origin/Vatanı : China/Çin
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka:

Two piece ethnic bamboo side blown flute, double tuned... It can be blown with thin membrane covered additional hole to add buzzy sound effect. İki parçalı etnik bambu yan flüt, çift sese akort edilebilir...İnce zar ile kapatılan fazladan deliği sayesinde değişik ses efekti ile çalınabilir.

 

BAMBOO FLUTE LONG (END BLOWN)

Origin/Vatanı : China/Çin
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka:

Two piece ethnic bamboo end blown flute, double tuned... İki parçalı etnik bambu uçtan üfleme flüt, çift sese akort edilebilir...

DUDUK

Origin/Vatanı : Armenia/Ermenistan
Material/Malzeme : Apricot Wood/Kayısı Ağacı
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

10-hole traditional Armenian double reed instrument. Generally made in two sizes (later, Gasparian invented the bass duduk). Blown using circular breathing technique. This sadly dramatic voiced instrument is very hard to play. 10 delikli, kamışlı geleneksel Ermeni üflemeli çalgısı. Gasparyan'ın sonradan icadı olan bass modeli haricinde genellikle iki ölçüde üretilir. Dairesel nefes yöntemi ile kesintisiz çalınır. Hüzünlü bir sese sahip olan bu çalgının icrası oldukça zordur.

MEY

Origin/Vatanı : Turkey/Türkiye
Material/Malzeme : Apricot wood/Kayısı Ağacı
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

Turkish version of Armenian Duduk. Having a larger and softer reed, results a sound with more buzz. Blown with constant vibrato, to control unstable intonation. Ermeni Duduk'un Türk sürümü. Daha büyük ve yumuşak kamışı ile daha titrek ve tiz bir ses çıkarır. Vibratolu çalınmak suretiyle kaygan entonasyonu kontrol edilebilir.

SHEVI (SHVI) 1

Origin/Vatanı : Armenia/Ermenistan
Material/Malzeme : Apricot Wood/Kayısı Ağacı
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

8-hole traditional flute. Very similar to Turkish Dilli Kaval but the opening of mouthpiece is wider, and gives louder voice. Made usually in two pieces for fine tuning (Bb, B, C#). 8 delikli geleneksel flüt. Türk Dilli Kaval'a çok benzemekle birlikte ağız deliği daha geniştir ve sesi daha yüksektir. İnce akort için genellikle iki parçalı olarak üretilirler (Sib, Si, Do#)


SHEVI (SHVI) 2

Origin/Vatanı : Armenia/Ermenistan
Material/Malzeme : Apricot Wood/Kayısı Ağacı
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

8-hole traditional flute. Very similar to Turkish Dilli Kaval but the opening of mouthpiece is wider, and gives louder voice. Made usually in two pieces for fine tuning (A). 8 delikli geleneksel flüt. Türk Dilli Kaval'a çok benzemekle birlikte ağız deliği daha geniştir ve sesi daha yüksektir. İnce akort için genellikle iki parçalı olarak üretilirler (La).

In this special product, the manufacturer drills the wood with thickness of less than one millimeter. Bu özel yapımda usta ağacı bir milimetreden daha ince et kalınlığında oymayı becerebilmiştir.

DiLLi KAVAL (REED KAVAL)

Origin/Vatanı : Turkey/Türkiye
Material/Malzeme : Plum wood/Erik Ağacı
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

Single piece traditional end blown flute, good tuned... Soprano (C) and Alto (A) are hand made with tonimetric patent of Burhan Tarlabaşı. All 12 tones from Low A to Hig G# are manufactured in set. Also made of ebony and apricot wood. Tek parçalı geleneksel dilli flüt, akortlu... Doçent Burhan Tarlabaşı'nın tonimetri patenti ile soprano (Do) ve Alto (La) modelleri üretilmektedir. Tüm 12 ton için kalın La'dan ince soldiyez'e kadar set olarak üretilebilir.

ABANOZ DiLLi KAVAL (EBONY REED KAVAL) C#

Origin/Vatanı : Turkey/Türkiye
Material/Malzeme : Ebony/Abanoz Ağacı
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

This special custom made ebony reed kavals is very rare, engineered by Burhan Tarlabaşı (C#). Their sound are very crisp and similar to irish whistles, but the wood adds up a breathy softness. Bu özel yapım abanoz kaval Doçent Burhan Tarlabaşı tarafından yaptırılmıştır (Do#). İrlanda flütünü andıran bir sese sahiptir, ancak ağaç dokusu sayesinde daha yumuşak bir nefes efekti verir.

ABANOZ DiLLi KAVAL (EBONY REED KAVAL) F#

Origin/Vatanı : Turkey/Türkiye
Material/Malzeme : Ebony/Abanoz Ağacı
Brand/Marka: Hand Made/El Yapımı

This special custom made ebony reed kavals is very rare, engineered by Burhan Tarlabaşı (F#). Their sound are very crisp and similar to irish whistles, but the wood adds up a breathy softness. Bu özel yapım abanoz kaval Doçent Burhan Tarlabaşı tarafından patentli olarak yaptırılmıştır (Fa#). İrlanda flütünü andıran bir sese sahiptir, ancak ağaç dokusu sayesinde daha yumuşak bir nefes efekti verir.

 

LAUNEDDAS

Origin/Vatanı : Italy Sardine/İtalya Sardunya
Material/Malzeme : Carne/Kamış
Brand/Marka:

Two piece version of antique sardinian ethnic flute. Similar to duophonic chanter pipe sound. Sardunya adasına ait antik etnik flütün iki kamışlı versiyonu. Tulum benzeri duafonik ses çıkarır.

PAN FLUTE CHINESE

Origin/Vatanı : China/Çin
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka:

Unlike the types that are made in South America, this pan flute model is made by mantling the bamboo straws on a narrow radius circular shape. Blown in bottom end and rolled by the hand palms to play. Güney Amerika modellerinin aksine dairesel dizilmiş bambu çubuklardan oluşan, alttan üflenerek ve avuçların yardımıyla döndürülerek çalınan otantik çalgı.

KAEN

Origin/Vatanı : South Asia / Güney Asya
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka: hand crafted

Interesting antic bamboo instrument having a voice similar to harmonica. Dates back to 1100 BC. Ağız mızıkası benzeri ses çıkaran ilginç bambu çalgı. Tarihi milattan önce 1100 yıllarına dayanıyor.

BANSOURI AFRICAN

Origin/Vatanı : Africa/Afrika
Material/Malzeme : African Wood/Afrika Ağacı
Brand/Marka: Handmade/El Yapımı

Similar to its relatives in India, this is a 8-hole side blown ethnic wooden flute. Hint akrabasına benzer şekilde 8 delikli tahta etnik yan flüt.

 

BANSOURI INDIAN

Origin/Vatanı : India/Hindistan
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka: Handmade/El Yapımı

8-hole side blown ethnic bamboo flute. 8 delikli bambu etnik yan flüt.

OCARINA

Origin/Vatanı : Italy/İtalya
Material/Malzeme : Ceramic/Seramik
Brand/Marka: Handmade/El Yapımı

Rare traditional instrument from Italy. Italyanın ender geleneksel çalgılarından.

REED KAVAL MACEDONIAN

Origin/Vatanı : Macedonia/Makedonya
Material/Malzeme :
Brand/Marka: Handmade/El Yapımı

 

REED KAVAL CZECH

Origin/Vatanı : Czech Rep./Çekoslavakya
Material/Malzeme : Bamboo /Bambu
Brand/Marka: Handmade/El Yapımı

 

REED KAVAL GREEK

Origin/Vatanı : Greece/Yünanistan
Material/Malzeme :
Brand/Marka: Handmade/El Yapımı

 

SHAKUACHI KOREAN

Origin/Vatanı : Korea/Kore
Material/Malzeme : Bamboo/Bambu
Brand/Marka:

Four-hole far easter wind instrument. Very similar to its japanese cousin. Dört delikli üflemeli etnik çalgı. Japon kuzenine çok benzer.

KLARINET Bb

Origin/Vatanı : China/Çin
Material/Malzeme : Ebonite/Ebonit
Brand/Marka: Locto

Classical baroque style... Made of a mixture of ebony dust and epoxy. Very high quality/price value... Very durable, ideal for marching bands. Klasik barok stil, abanoz tozu ve epoksi karışımı malzemeden yapılma... Kalite/fiyat oranı yüksek. Dayanıklılığı yüzünden yürüyen bandolar için ideal.

BUGLAR / BORAZAN

Origin/Vatanı : unknown
Material/Malzeme : Brass/Prinç
Brand/Marka:

Antique buglar made of brass... Antik prinç borazan...

ALTO RECORDER (German Fingering Style)

Origin/Vatanı : Germany/Almanya
Material/Malzeme : Synthetic Ivory/Sentetik Fildişi
Brand/Marka: Yamaha

Eight-hole baroque tunable wind instrument. Also made of wood. Made in baroque and German fingering systeme. 8 delikli barok nefesli akort edilebilir çalgı... Ağaç modelleri de bulunur. Barok ve Alman stilde klavyeli olan modelleri vardır.

RECORDER F

Origin/Vatanı : Japan/Japonya
Material/Malzeme : Synthetic Ivory/Sentetik Fildişi
Brand/Marka: Aulos

Eight hole baroque fingering recorder. Sekiz delikli barok klavyeli blok flüt modeli.

MINI RECORDER

Origin/Vatanı : unknown/bilinmiyor
Material/Malzeme :
Brand/Marka:

This is the smallest recorder wooden flute I ever saw. Compared to the largest recorder that I have (only the mouthpiece). Fully functional if you have that thiny fingers. Bu şimdiye dek gördüğüm en küçük tahta blok flüt... Elimdeki en büyük blok flüt olan Alto Recorder'in ağızlığı ile kıyaslanmış halidir. Yeteri kadar minik parmağı olan birisi tarafından çalınabilir durumda olduğunu söyleyebilirim.

 

Kaynak: volkangucer.com

Bağlantıları Yalnızca Üyelerimiz Görebilir Lütfen Üye Olun Ya Da Üyelik Bilgilerinizle Giriş Yapın

Düzenleyen volkan - 14.08.07 Saat 21:43
http://www.youtube.com/profile_videos?user=zerrinmehmet&p=r
Akerdeon-Saksofon-Darbuka-Flüt-Mızıka-Bongo-Kaval-Gitar-Klarnet

IP
zatünnitakayn
Flütçü
Flütçü


Kayıt Tarihi: 29.07.07
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 115
Alıntı zatünnitakayn Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14.08.07 Saat 11:40

Bu
ve
bu çok şeker ve ilginç gözüküyorlar.
Keşke hepsini deneme imkanı mız olsa.
Çok teşekkürler.
IP
zerrinmehmet
Flütçü
Flütçü
Simge

Kayıt Tarihi: 18.07.07
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 591
Alıntı zerrinmehmet Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14.08.07 Saat 11:48
bende çok merak ettim.
 almanyadan oğluma picalo blok flüt diyorlar en küçüğünü sipariş ettim.
gelmek üzere. sopronino olan bu flütün karar sesi f.
bende çok merak ediyorum.
bu da gelirse 3 lü tamamlanacak. daha evvel yamaha soprano ve alto flütümüz vardı.
 
http://www.youtube.com/profile_videos?user=zerrinmehmet&p=r
Akerdeon-Saksofon-Darbuka-Flüt-Mızıka-Bongo-Kaval-Gitar-Klarnet

IP
zatünnitakayn
Flütçü
Flütçü


Kayıt Tarihi: 29.07.07
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 115
Alıntı zatünnitakayn Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14.08.07 Saat 11:58

Küçük flütten türkiyede bulunamıyor mu acaba ?

IP
zerrinmehmet
Flütçü
Flütçü
Simge

Kayıt Tarihi: 18.07.07
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 591
Alıntı zerrinmehmet Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 16.08.07 Saat 11:26

buğün yamaha picalo blok flütüm geliyor.

http://www.youtube.com/profile_videos?user=zerrinmehmet&p=r
Akerdeon-Saksofon-Darbuka-Flüt-Mızıka-Bongo-Kaval-Gitar-Klarnet

IP
reso
Flütçü
Flütçü
Simge

Kayıt Tarihi: 31.08.07
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 284
Alıntı reso Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 20.05.08 Saat 23:16
harika
çok güzel sesi vardır
 
Başarılar
 
Selamlar
 
Aranjor neşet DOĞAN
IP
fear
Flütçü
Flütçü


Kayıt Tarihi: 23.10.07
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 479
Alıntı fear Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 21.05.08 Saat 19:44
goodmorning after supper reso baba
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Reklamlar

Türkiye'nin Flüt Sitesi - flütçü.net © 2007-2017

Ana Sayfa : Site Hakkında : Destekleyenler : Reklam : Yardım : İletişim